Hero image
Tournament

Rules

TORNOOIREGLEMENT: POPERINGE TROPHY
 
Organisator : KFC Poperinge
Locatie : Poperinge
Data : 
 
1. Reglement
De wedstrijden worden gespeeld volgens de regels van de "International Football Association Board" van de FIFA en het reglement van de K.B.V.B.
De bovengenoemde tornooi-organisator heeft de benodigde toestemming tot het houden van het tornooi verkregen van de K.B.V.B..
De tornooiorganisator stelt een tornooicommissie samen die verantwoordelijk is voor de gehele tornooi-uitvoering.
 
2. Arbitrage.
De wedstrijden worden geleid door scheidsrechters aangesloten bij de K.B.V.B. 
 
3. Teams.
 Teams die de goedkeuring van hun nationale voetbalbond hebben gekregen zijn gerechtigd aan dit toernooi deel te nemen.
 
4. Teamleider.
Ieder team moet worden begeleid door een teamleider ouder dan 18 jaar.
Zijn naam, adres en geboortedatum dienen op de spelerslijst te worden vermeld.
De teamleider is verantwoordelijk voor het gedrag van de spelers, zowel op het sportcomplex als in andere accommodaties, die voor de deelnemers beschikbaar zijn gesteld.
 
5. Categorieën/Dispensatie
A/(U19)   Spelers geboren op of voor            01.01.2001
B/(U17)        "                        "                            01.01.2003
C/(U15)       "                         "                            01.01.2005
D/(U13)       "                         "                            01.01.2007
E/(U11)        "                        "                            01.01.2009
 
Controle. De teamleider moet voor aanvang van het tornooi de spelerslijst waarop per speler naam, geboortedatum en rugnummer zijn vermeld, op het tornooisecretariaat overhandigen. Alle spelers dienen in het bezit te zijn van een officieel legitimatiebewijs dat op elk moment getoond moet kunnen worden. Dezelfde speler mag tijdens het gehele tornooi in slechts één team uitkomen.
 
6. Speelduur
U19/U17/U15/U13:U11    1 x 25 min. De toss bepaalt het speelveld
                          
Finales
U19/U17/U15/U13/U11    2 x 15 min
                      
7. Plaatsing - poulewedstrijden.
De ranglijst wordt bepaald door het aantal punten.
De punten worden als volgt gegeven:
winst 3 punten, gelijkspel 1 punt en verlies 0 punten
Indien meerdere teams een gelijk aantal punten hebben behaald, wordt de rangschikking als volgt bepaald:
1.doelsaldo,
2. hoogst aantal gescoorde goals,
3. uitslag onderlinge wedstrijd,
4. loting.
 
Plaatsing - vervolgronden en finales.
Bij gelijkspel worden strafschoppen genomen volgens de regels van de Internationale Football Association Board van de FIFA.
 
8. Wedstrijd.
 Voor de wedstrijd overhandigt de teamleider de scheidsrechter de spelerslijst inclusief reservespelers.
Per wedstrijd zijn alle 5 spelers (inclusief 1 keeper) van de maximaal 5 op de spelerslijst genoemde reserves inzetbaar.
Bij de categorie “E” is "vrij" wisselen tijdens de gehele wedstrijd toegestaan.
 
9. Indien vóór aanvang van een wedstrijd naar het oordeel van de scheidsrechter de clubkleuren van beide teams te weinig verschillen, is de eerstgenoemde vereniging verplicht te spelen in een tenue van afwijkende kleur.
 
10. Disciplinaire maatregelen.
Indien een speler van het veld is gestuurd of een waarschuwing heeft gekregen, zal de scheidsrechter de tornooicommissie direct na de wedstrijd hierover informeren.
Een speler, die van het veld is gestuurd of 2 officiële waarschuwingen heeft gekregen, wordt voor de volgende wedstrijd uitgesloten.
Alle rapporten over wangedrag zullen door de tornooi-organisator naar de nationale voetbal bond worden gestuurd die deze rapporten zal doorsturen naar de betreffende andere nationale bonden.
In geval van poulewedstrijden zullen alle resultaten van een team ongeldig verklaard worden, indien:
- dat team zonder geldige reden niet op tijd aanwezig is;
- dat team met een niet gerechtigde speler uitkomt;
- door wangedrag van de spelers van dat team de scheidsrechter besluit de wedstrijd te
staken.
- In de tussen- en eindronden, indien géén sprake is van poule wedstrijden, verliest in de hierboven genoemde gevallen het betreffende team automatisch met 0-3.
 
11. Protesten.
Protesten met betrekking tot beslissingen van de scheidsrechters zijn niet mogelijk.
Protesten met betrekking tot andere aangelegenheden moeten uiterlijk 15 min. na afloop van de wedstrijd door de teamleider bij de tornooicommissie schriftelijk worden ingediend.
De tornooicommissie besluit tevens over aangelegenheden waarin dit reglement niet voorziet.
Het besluit van de tornooicommissie is bindend.
 
12. Wedstrijdprogramma.
De tornooicommissie heeft het recht om in geval van onvoorziene omstandigheden, het wedstrijdprogramma te wijzigen.
 
13. Aansprakelijkheid.
De deelnemende clubs zijn zelf verantwoordelijk voor een adequate verzekering van de spelers.
 De organisatoren en Euro-Sportring zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel en verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemers.
 
Bij het vaststellen van aangebrachte beschadiging aan de infrastructuur zullen de corresponderende ploegen verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortvloeiende kosten moeten vergoeden!

Tournament sponsored by